Kontakt

Adresa ateliéru

APRIS
U Plynárny 1002/97
101 00  Praha 10

Telefon: +420 261 260 358
Email: apris@apris.cz
Datová schránka: xp4mvz9

Fakturační údaje

APRIS s.r.o.
K Roztokům 190
165 00  Praha 6

IČO: 271 839 12
DIČ: CZ 271 839 12

Společnost APRIS s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 102676.

Vedení společnosti

Architektura a projektování
Ing. arch. Miroslava Tylšová
Autorizovaná architektka ČKA

Realizace staveb
Ing. Petr Solnička
Autorizovaný inženýr ČKAIT

Pobočka Velká Británie

APRIS 3MP s.r.o.
Ludgate Hill 55, London
EC4M 7JW, Velká Británie
Číslo společnosti FC037562
DIČ: GB 354744972